Blog

Topic clusters til SEO – Hvad er det og hvordan udnytter du det?

Create trust with content marketing

Topic clusters – eller content clusters – er en indholdsstrategi i SEO, som opbygger din hjemmesides autoritet (også kaldet topical authority).

Et topic cluster er, kort fortalt, en gruppe eller en klynge af indhold på separate landingssider som omhandler og afdækker forskellige grene af samme emne.

For mange er begrebet topic clusters diffust og ikke særligt håndgribeligt. I indlægget her vil jeg afdække emnet, give dig en klar forståelse af hvad det er og hvordan du helt konkret laver topic clusters, der baner din vej til toppen af søgeresultaterne.

Hvis SEO er et nyt område for dig, kan du også læse vores SEO guide for begyndere her.

Hvad er topic clusters?

Topic clusters er en SEO-strategi, der hjælper med at organisere og strukturere din hjemmesides indhold for at forbedre synligheden på søgemaskiner. Denne strategi samler relaterede emner omkring en central “pillar page”, som fungerer som hovedpunktet for et bredt emne. Denne side linker til og fra mindre, mere specifikke “supporting pages” eller “cluster pages”.

Hele grundlaget for at lave topic clusters er, at afdække et emne vidt og bredt og dybt nok til at alt information kan findes på din hjemmeside. Det er både for brugerens skyld og for Google skyld.

i 2013 kom Google med en opdatering til deres algoritme kaldet “Hummingbird”, som skabte grobund for topic clusters. Mere den algoritmeopdatering senere.

Et topic cluster består af tre hovedelementer:

 1. Pillar Page: En dybdegående side, der dækker et bredt emne. Den fungerer som hovedsiden i din cluster og giver en omfattende oversigt.
 2. Supporting pages: Disse sider fokuserer på specifikke underemner relateret til pillar page. Hver side går i dybden med et bestemt aspekt af hovedemnet og besvarer specifikke spørgsmål.
 3. Intern linking: Effektive interne links mellem pillar page og cluster pages er afgørende. Disse links hjælper søgemaskiner med at forstå forholdet mellem siderne og styrker din sides autoritet inden for emnet.

what is internal linking in seo?

Når Google ser på din hjemmeside, vurderer de ikke kun individuelle sider, men også hvordan indholdet hænger sammen og hvor langt væk fra domænets overordnede emne, du bevæger dig.

Ved at bruge topic clusters kan du skabe en stærkere topical authority. Google opfatter denne struktur som et tegn på, at din hjemmeside er en autoritativ kilde inden for et bestemt emneområde. Dette sker, fordi:

 • Relateret Indhold: Google kan se, at du har omfattende dækning af et emne gennem både din pillar page og dine supporting pages. Dette viser, at du har en dybdegående viden og ekspertise inden for området.
 • Intern Linking: De interne links mellem dine sider hjælper Google med at forstå strukturen og sammenhængen i dit indhold. Det gør det lettere for Google at crawle og indeksere dine sider, og det kan forbedre din placering i søgeresultaterne.
 • Brugeroplevelse: En velorganiseret hjemmeside med klare interne links og struktureret indhold forbedrer brugeroplevelsen. Når brugere finder det, de søger efter, og engagerer sig mere med dit indhold, sender det positive signaler til Google om din sides kvalitet og relevans.

Ved at implementere topic clusters kan du altså ikke kun forbedre din organisering og synlighed, men også styrke din topical authority i Googles øjne, hvilket kan føre til højere placeringer og mere organisk trafik.

Brugeradfærden på din hjemmeside er vigtig, fordi Google benytter brugersignaler, bl.a. via Chrome data, til at vurdere hvorvidt en bruger finder dit indhold godt og relevant.

Google opererer med “Long Clicks” og “Short Click” som i bund og grund bare betyder, at brugere som klikker ind på din side via søgeresultaterne enten bliver længe på din side og klikker rundt, så er det et positivt signal til Google om at du leverer kvalitetsindhold – eller bruger kort tid på siden og klikker sig tilbage til søgeresultaterne, som signalerer til Google at dit resultat ikke levede op til brugerens forventninger eller søgeintention.

Hvad er topical authority?

Topical authority er en hjemmesides eller et domænes “ekspertise og troværdighed” inden for et specifikt emne og/eller niche forklaret med ét begreb.

Topical authority er ikke en “offentlig” metric, du kan kigge på og sætte to streger under at du har en given authority. Det fungerer for Google på samme måde som “eksperter”

Det er et mål for, hvor omfattende og dybdegående dit indhold er om et bestemt emne, og hvordan indholdet er struktureret og relateret. I forbindelse med topic clusters bliver begrebet endnu mere relevant og effektivt.

Authority cluster

Når du anvender topic clusters, opbygger du din topical authority på følgende måder:

 1. Omfattende dækning af emnet: Ved at skabe en pillar page, der giver en bred og dybdegående oversigt over et emne, og ved at linke til cluster pages, der går i detaljer med specifikke aspekter af emnet, viser du, at du har en grundig forståelse af emnet. Dette omfattende netværk af indhold signalerer til Google, at din side er en pålidelig kilde for information om emnet.
 2. Struktureret indhold: Topic clusters organiserer dit indhold på en logisk og brugervenlig måde. Når Google ser, at dit indhold er velstruktureret og let at navigere, vurderer den, at din hjemmeside er en autoritet inden for emnet. Interne links mellem pillar page og cluster pages hjælper Google med at forstå sammenhængen og dybden af dit indhold.
 3. Relevans og dybde: Ved at dække både brede og specifikke søgeord relateret til et emne, viser du Google, at din hjemmeside er relevant for mange aspekter af emnet. Denne relevans og dybde er nøglen til at opbygge topical authority, da det demonstrerer din evne til at levere værdifuld og omfattende information.
 4. Brugersignaler: En velstruktureret hjemmeside, hvor brugerne nemt kan finde relateret information gennem interne links, forbedrer brugeroplevelsen. Når brugere engagerer sig mere med dit indhold og bruger længere tid på din side, sender det positive signaler til Google om din sides kvalitet og relevans.

I sidste ende hjælper opbygningen af topical authority gennem brugen af topic clusters med at styrke din synlighed og placering i søgeresultaterne. Ved at demonstrere ekspertise og troværdighed inden for et specifikt emneområde kan du tiltrække mere organisk trafik og opnå højere placeringer i Googles søgeresultater.

Hvordan laver man topic clusters?

Example of authority cluster

Opnå “topical authority“ med content clusters og bliv ekspert i Googles øjne. At have topical authority betyder, at man har opnået stor synlighed og er blevet en autoritet inden for et emne eller en niche. I SEO er målet via content clusters at øge ens domænes autoritet for at opnå bedre placeringer.

Inden du går “rigtigt” i gang, skal du lave en brainstorm og en efterfølgende søgeordsanalyse til at klarlægge de mest relevante emner for din hjemmeside og for at finde de søgeord, der skal laves dedikerede landingssider til.

Du skal selvfølgelig finde de emner hvor du og din virksomhed er eksperter. Er du tilfældigvis ejer eller SEO-ansvarlig i HiFi Klubben, så kunne det give mening at bygge clusters omkring hovedemnerne “højttalere” og “høretelefoner” med alle de små, men vigtige, underemner der hører til.

Se de “steps” du skal igennem for at bygge topic clusters her:

 1. Planlæg dit cluster: Udvælg din pillar page + supporting pages: Det er afgørende at lægge en plan for, hvilke emner dine “topic clusters” skal omfatte, inden du går i gang med at skrive indholdet. Det betyder ikke nødvendigvis, at din plan er fuldstændig færdigudviklet endnu.
 2. Søg på dine cluster søgeord på Google og se, hvad folk leder efter: Find frem til hvilket indhold din pillar page + supporting pages skal indeholde ved at starte med at undersøge hvad brugerne søger efter som relaterer sig til dit emne og hvilken information, de leder efter. Det gør du ved at søge på dine supporting pages søgeord, klikker ind på resultaterne #1-5 og ser hvad det er for noget indhold de har og laver noget lignende – men bedre.
 3. Skriv en grundig pillar page – den vigtigste side: Dit clusters pillar page er grundlaget og det centrale fokusområde. Vælg et emne, der er bredt nok til at rumme flere underemner, men undgå at det bliver for generelt. “Marketing” er for omfattende, men søgemaskineoptimering er præcist og inkluderer underemner som linkbuilding og tekster. Pillar page er nøgleelementet i dit cluster, dybdegående og det længste indhold. Byg altid din pillar page først og byg herefter dine supporting pages på efterfølgende til at understøtte hovedsiden.
 4. Byg mindre supporting pages, hvor søgeordene til underemnerne bruges: Lav sider målrettet mere specifikke underemner inden for dit hovedemne. Siderne er sekundære og skal omhandle emner som er store nok til at stå alene, men stadig være et underemne af din pillar page. Find ud af hvilke spørgsmål brugerne stiller, eller bare emner der relaterer sig til hovedemnet. Læs videre for at se et eksempel på, hvordan et cluster konkret kan se ud.
 5. Forbind pillar page og supporting pages med interne links: Afgørende for at fuldende dit cluster er, at du får linket alle dine sider sammen med interne links. Link mellem pillar page og supporting pages på det søgeord, siderne har tilfælles. Link altid til din pillar page – hvis dit cluster er stort, er det sandsynligt at du ikke kan linke til alle supporting pages fra din pillar page.
 6. Revidér og opdater dit indhold løbende: Opdater løbende for forældet indhold eller udbyg med flere supporting pages.

Hvor mange sider er der i et cluster?

Antallet af sider i et topic cluster kan variere afhængigt af emnets omfang og efterspørgsel, men et effektivt topic cluster består typisk af en pillar page og flere cluster pages, der tilsammen dækker emnet grundigt og til bunds. Her er nogle retningslinjer for at bestemme antallet af sider i et topic cluster:

 1. Pillar page: Der er altid én pillar page, som fungerer som den centrale knudepunkt for det brede emne. Denne side skal give en omfattende oversigt og være det primære udgangspunkt for de relaterede cluster pages.
 2. Supporting pages: Antallet af cluster sider kan variere, men det er almindeligt at have mellem 5 og 20 cluster pages for et enkelt topic cluster. Dette afhænger af, hvor mange relevante underemner og søgeord der er, som du vil afdække. Hver side skal fokusere på et specifikt aspekt af hovedemnet og levere dybdegående information.
 3. Dækning af emnet: For at sikre en stærk topical authority bør dine supporting pages tilsammen dække alle vigtige aspekter af hovedemnet. Det er vigtigt, at du har nok supporting pages til at besvare de mest relevante og søgte spørgsmål inden for emnet.
 4. Kvalitet over kvantitet: Det er bedre at have færre, men mere omfattende og velresearchede cluster pages, end mange sider med overfladisk indhold. Sørg for, at hver cluster page giver reel og brugbar værdi og er optimeret for søgemaskiner.
 5. Fleksibilitet og skalering: Vær fleksibel og klar til at tilføje flere cluster pages, efterhånden som dit emne udvikler sig eller nye relevante underemner opstår. Topic clusters er dynamiske og kan skaleres op for at inkludere flere sider, hvis det er nødvendigt.

Et velstruktureret topic cluster med en solid pillar page og et passende antal cluster pages kan forbedre din SEO-strategi betydeligt. Ved at sikre, at du har tilstrækkeligt med sider til at dække alle relevante aspekter af dit emne, kan du opnå højere placeringer i søgeresultaterne og øge din hjemmesides autoritet og synlighed.

Dine sider vurderes i udgangspunktet som enkeltstående individer, men Google vurderer dit samlede domæne og hvor langt væk du bevæger dig fra emnet i dit indhold på hele domænet. Du vil derfor opleve, efter hensigten, en spillover effekt og alle dine sider vil booste hinanden.

Hvorfor arbejde med topic clusters i SEO?

Why the competitor is ranking higher

Der er mange gode grunde til, hvorfor du bør arbejde med topic clusters på din hjemmeside. Den vigtigste årsag er, at Google bliver bedre og bedre til at forstå sammenhængener og kontekst og din trafik derfor kan stige radikalt med strategien.

En væsentlig faktor, der har fremmet vigtigheden af topic clusters, er Google algoritmeopdateringen fra 2013 kendt som “Hummingbird”. Denne opdatering ændrede måden, Google forstår og behandler søgeforespørgsler, ved at fokusere mere på konteksten og betydningen bag søgeordene fremfor blot de individuelle ord.

Hummingbird gjorde det muligt for Google at levere mere præcise og relevante søgeresultater ved at forstå hele søgeforespørgsler og deres intentioner.

Med Hummingbird opdateringen blev det vigtigt at skabe indhold, der ikke kun var optimeret for specifikke søgeord, men som også dækkede emner bredt og dybdegående. Topic clusters er en direkte respons på denne ændring, da de giver en struktureret måde at vise Google, at din hjemmeside indeholder omfattende og relevant information om et givent emne.

Du bør arbejde med topic clusters, fordi:

 1. Crawl og indeksering forbedres: Ved at strukturere dit indhold i topic clusters gør du det lettere for søgemaskiner som Google at crawle og indeksere dine landingssider. De interne links mellem pillar page og cluster pages hjælper søgemaskiner med at forstå sammenhængen og hierarkiet i dit indhold, hvilket kan føre til bedre indeksering.
 2. Øget topical authority: Når du dækker et emne grundigt gennem en pillar page og relaterede cluster pages, demonstrerer du over for søgemaskinerne, at din hjemmeside er en autoritativ kilde inden for dette emne (nogle vil bruge begrebet “trusted advisor”). Den øgede topical authority kan forbedre dine placeringer i søgeresultaterne for både brede og specifikke søgeord.
 3. Bedre brugeroplevelse: En let navigerbar hjemmeside med klare interne links og struktureret indhold forbedrer brugeroplevelsen. Når brugere nemt kan finde relateret og relevant information og navigere mellem siderne, er de mere tilbøjelige til at blive længere på din hjemmeside og engagere sig mere med dit indhold. Dette sender positive signaler til søgemaskinerne om din sides kvalitet og relevans.
 4. Mere organisk trafik: Ved at oprette indhold, der dækker alle aspekter af et emne, kan du tiltrække en bredere målgruppe og fange flere søgeresultater. Cluster pages, der fokuserer på specifikke søgeord og underemner, kan rangere højt for long-tail søgeord, hvilket øger din samlede organiske trafik.
 5. Sammenhængende Linkstruktur: De interne links mellem din pillar page og cluster pages hjælper med at fordele linkværdi (link juice) på tværs af dit indhold. Dette kan styrke hele din topic cluster og hjælpe individuelle sider med at rangere bedre i søgeresultaterne.
 6. Målrettet Indholdsstrategi: Ved at bruge topic clusters kan du planlægge og skabe indhold mere målrettet. Dette sikrer, at du dækker alle relevante underemner og svarer på de spørgsmål, dine brugere har. En målrettet indholdsstrategi er mere effektiv og kan give bedre SEO-resultater.

Samlet set kan implementeringen af topic clusters hjælpe med at forbedre din SEO-strategi ved at øge din hjemmesides synlighed, autoritet og brugerengagement. Dette kan føre til højere placeringer i søgeresultaterne og øget organisk trafik, hvilket er afgørende for din hjemmesides succes.

Eksempel på et topic cluster

Der er ikke ret mange begrænsninger på, hvilket emne du kan opbygge et topic cluster op omkring. Det er sådan set kun fantasien der sætter grænser – og selvfølgelig dine produkter eller ydelser.

Der er overordnet set 2 ting, du skal være opmærksom på inden du går i gang: Det skal være relevant for din produkt eller din service og emnet skal være bredt nok til at kunne “bære” en række separate landingssider om specifikke underemner.

I eksemplet nedenfor, har jeg valgt at lave et lille cluster omkring søgeordet “styrketræning”.

For at rangere på “styrketræning” er det ikke nok at have en side målrettet “styrketræning”. Nej, du skal indtage ekspertrollen og give brugerne al den information, nyttig viden, guides, opskrifter, træningsprogammer mm. som relaterer til “styrketræning”.

Herunder ser du én pillar page (styrketræning, tyrkis cirkel) og 8 supporting pages med titel for indlægget, der skal laves (trekant) samt de interne links frem og tilbage. Man kunne også sætte pile (interne links) mellem supporting pages, hvis det giver mening at linke fra en supporting page til en anden (hvilket det ofte gør, men jeg har simplificeret det i eksemplet).

Example of a topic cluster with 8 supporting pages

I eksempler skal der oprettes en hovedside målrettet styrketræning og en række informative indlæg samt træningsprogrammer og øvelser, som er relevante og nyttige for brugeren der søger på “styrketræning”.

Udover at give en masse værdi til brugeren, signalerer man også til Google at man har fuldkommen styr på emnet og i øvrigt kærer sig om sine brugere og er reelle i sin indsats om at levere kvalitetsindhold til dem.

Faldgruber du skal undgå

Content should be original, informative and helpful

Når du arbejder med topic clusters som en del af din SEO-strategi, er der flere faldgruber, du skal være opmærksom på og arbejde udenom. Det at lave sider til hvert emne, er ikke nok i sig selv.

Her er nogle af de faldgruber, jeg ofte ser:

 1. Manglende relevans og dybde: En af de største fejl er at skabe overfladisk indhold, der ikke går i dybden med emnet og som ikke har nogen reel værdi for brugeren. For at opbygge stærk topical authority er det vigtigt, at både din pillar page og dine cluster pages indeholder omfattende og værdifuld information. Sørg for, at hver side besvarer specifikke spørgsmål og dækker emnet grundigt. Hvis en bruger sidder tilbage med tvivl eller spørgsmål og du ikke har en anden separat side, der dækker det, er siden ikke optimeret tilstrækkeligt.
 2. Dårlig intern linking: Et effektiv topic cluster kræver stærke interne links mellem pillar page og cluster pages. Tilføjer du ikke de links kan det forvirre søgemaskinerne og du vil ikke få den fulde værdi at dit cluster. Sørg for, at dine interne links er klare og logiske, så både brugere og søgemaskiner nemt kan navigere dit indhold. Tilføj links med ankertekster, der giver brugeren og søgemaskinerne en klar idé om, hvad de kan forvente at blive omdirigeret til.
 3. For meget fokus på søgeord: Selvom søgeord stadig er vigtige, kan overoptimering skade din SEO. Undgå at overfylde dit indhold med søgeord (keyword stuffing). I stedet skal du fokusere på at skrive naturligt og kontekstuelt relevant indhold. Hele idéen med at bygge et topic cluster er at rykke væk fra den klassiske SEO tilgang med søgeord over til at fokusere på emner. Søgeord er stadig relevante og vigtige i 2024, fordi det trods alt fortsat er dem, indholdet består af og skaber kontekst og forståelse.
 4. Manglende fokus på brugeroplevelsen: En dårlig brugeroplevelse kan skade din SEO, uanset hvor godt dit indhold ellers er optimeret. Sørg for, at din hjemmeside er let at navigere, og at dit indhold er nemt at læse og interagere med. En god brugeroplevelse forbedrer engagementet og sender positive signaler til søgemaskinerne. Google benytter brugersignaler til at rangere hjemmesider, og derfor er det vigtigt at du giver brugerne en gnidningsfri oplevelse og giver dem al den information, de leder efter.
 5. Outdated indhold: SEO er en løbende proces, og det er vigtigt at holde dit indhold friskt og opdateret. Forældet information kan skade din troværdighed og rangering. Gennemgå regelmæssigt dine pillar page og cluster pages for at sikre, at de forbliver relevante og opdaterede. Nye teknologier, best practices og anbefalinger kommer til over tid og den viden du giver videre, skal altid være opdateret for at give brugerne den mest aktuelle viden.
 6. Mangel på intern og ekstern linkbuilding: Udover interne links er eksterne links også vigtige for SEO. Sørg for at inkludere eksterne links til pålidelige kilder og arbejde på at få backlinks fra autoritative sider inden for din niche, der kan øge din sides autoritet og troværdighed.
 7. E-E-A-T-Principperne: Google vurderer bl.a. indhold baseret på Erfaring, Ekspertise, Autoritet og Troværdighed (E-E-A-T). Sørg for, at dit indhold er skrevet af erfarne eksperter, viser autoritet og er troværdigt.

Når det er sagt, så skal du fortsat huske at holde fast i de “klassiske” SEO-regler og best practices. At arbejde ud fra topic cluster-strategien, er bare en måde at arbejde med indholdsstruktur- og opbygning på.

Google vurderer og rangerer dine landingssider på hundredevis af større og mindre elementer og at opbygge indholds i forbundne klynger kan ikke stå alene. Topic clusters er en tilføjelse til din eksisterende SEO-strategi til at optimere dit indholds- og vidensunivers.

De klassiske dyder i form af SEO tekster, tekniske parametre, linkbuilding mm. er stadig en væsentlig faktor – også for at få succes med topic clusters.

Se flere tips til at øge din organiske trafik med SEO.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en pillar page i et topic cluster?

En pillar page er en central side, der dækker et bredt emne grundigt og fungerer som knudepunktet i et topic cluster. Den linker til og fra flere cluster pages, som dykker ned i mere specifikke aspekter af emnet.

Hvordan hjælper interne links i et topic cluster?

Interne links mellem pillar page og cluster pages hjælper søgemaskiner med at forstå strukturen og sammenhængen i dit indhold.

Hvorfor er det vigtigt at have dybdegående indhold i cluster pages?

Dybdegående indhold i cluster pages er vigtigt, fordi det viser din ekspertise og autoritet inden for emnet. Det sikrer også, at du besvarer brugernes spørgsmål grundigt og fastholder dem i dit indholdsunivers.

Kan man have for mange sider i et topic cluster?

Ja, det er muligt at have for mange sider, hvis de ikke alle tilføjer værdi. Kvalitet er vigtigere end kvantitet. Hver side skal indeholde relevant, værdifuld og hjælpsomt indhold, der understøtter hovedemnet og ikke bare laves i et forsøg på at bygge volumen og falsk indholdsdybde.

Hvordan vedligeholder man et topic cluster effektivt?

For at vedligeholde et topic cluster skal du regelmæssigt opdatere både pillar page og cluster pages for at sikre, at indholdet er relevant, aktuelt og stadig er korrekt. Overvåg efterspørgslen og søgeadfærden i et rank tracker værktøj, og foretag løbende søgeordsresearch for at udbygge dine clusters.

Er topic clusters kun relevante for store hjemmesider?

Nej, topic clusters kan være nyttige for hjemmesider af alle størrelser. For mindre hjemmesider kan de hjælpe med at strukturere indhold effektivt og opbygge autoritet inden for specifikke emner. For større hjemmesider kan de organisere et stort antal sider på en måde, der forbedrer både brugeroplevelsen og SEO.

5 out of 5 stars

“Morningscore provides a simple overview of competitors, and most importantly, makes working with SEO fun! The "Mission" tool is a favorite, but the "Health" section is also a useful feature that easily explains what adjustments and corrections need to be made on my website.”

Bjorn Marius Narjord, an Independent SEO Consultant from Intent SEO

Bjørn Marius Narjord

Owner and SEO-specialist, Intent SEO
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore i cirka et halv år og er super tilfreds med deres program. Vi har virkelig rykket os i forhold til SEO. Programmet sætter lys på en masse fejl man ellers ikke ville opdage i det daglige arbejde med ens webshop. Kan kun anbefale Morningscore. SEO Bliver som en leg. Det er faktisk det første program jeg åbner hver morgen på arbejde.”

Ronni Høgh - hvidevareshoppen

Ronni Høgh

Webmaster, Hvidevareshoppen
5 out of 5 stars

“Vi har brugt morningscore siden december 2020, og det er uden sammenligning det bedste værktøj, vi har fundet på markedet, til at afdække og udvikle vores kunders SEO potentiale. Desuden er det nemt for os at formidle og visualisere de opnåede resultater videre til vores kunder igennem morningscore.”

Web agency using our SEO tool Morningscore

Jane Vennersdorf

Direktør, Offbeat media
5 out of 5 stars

“Morningscore giver mig det vitale overblik over min placeringer på søgemaskinerne. Jeg kan se up-to-date information omkring, hvordan vi performer i forhold til vores konkurrenter og om vi følger med eller falder bagud. Jeg synes også, at værktøjet er rigtig nemt at bruge. Det virker bare.”

patrick qureshi salary.dk

Patrick Qureshi

CMO, Salary.dk
5 out of 5 stars

“Med Morningscore føles SEO som en leg. Store ambitioner om gode rangeringer på vigtige søgeord brækkes ned mindre Morningscore-missioner, som gør processen sjov. Der er aldrig langt til den næste lille sejr. Netop dét har hjulpet på motivationen til at gøre en længerevarende indsats med SEO. Stor anbefaling herfra.”

Casper Jensen - Poster Society

Casper Jensen

Grafiker, Poster Society
5 out of 5 stars

“Et virkelig brugervenligt og effektivt SEO værktøj. I Morningscore er der ingen forstyrrende elementer. I praksis betyder det, at jeg kan anvende værktøjet til udelukkende at fokusere på de ting, der skaber værdi for vores forretning.”

heidi kirstein seo tool review

Heidi Kerstein

Marketing Coordinator, Fitness Engros A/S
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore siden sommer, fordi et hurtigt kig i toolet gav mig et præcist overblik over, hvad der var galt på min hjemmeside. Jeg får foreslag til, hvad jeg kan gå ind og optimere. Derfor anbefaler jeg også Morningscore til mine kunder.”

Lise Halskov

Lise Halskov

Business Coach & Mentor, Onlinehaj
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore stort set siden jeg grundlagde min virksomhed. Jeg har prøvet mange forskellige værktøjer, men mit hjerte faldt for Morningscore og dets store brugervenlighed. I dag arbejder jeg med mange små virksomheder, og det er af største vigtighed, at de har et værktøj, som tillader mig at hjælpe dem bedst muligt.”

christina lund schmeltz

Christina Schmeltz

Ejer, LS Marketing
5 out of 5 stars

“Jeg bruger Morningscore af den simple årsag, at SEO ikke er min personlige spidskompetence. Jeg gider ikke brugere mere tid på SEO end højst nødvendigt og har derfor et team, som tager sig af vores optimering. Resultaterne af arbejdet ønsker jeg dog at kunne følge. Med Morningscore får jeg et værktøj, hvor jeg kan logge ind og se, hvordan vores performance udvikler sig fra dag til dag.”

esben oesterby

Esben Østerby

Founder, Iværksætterhistorier
5 out of 5 stars

“Jeg ledte efter et værktøj, der kunne lade vores kunder se præcist, hvad vi arbejdede på og hvilken værdi det skabte for dem. Morningscore indfriede de krav. Jeg anbefaler platformen til alle med et behov for at kontrollere og forbedre deres SEO.”

Trolle Hansen

Trolle Hansen

Ejer, Trolle Reklame
5 out of 5 stars

“Morningscore er kort og godt det mest brugervenlige SEO værktøj jeg har set. Og jeg har testet mange forskellige værktøjer.”

rasmus s sssupers easiest SEO tool

Rasmus S

Designer, Sssupers
5 out of 5 stars

“Three years ago I chose Morningscore because I was new to SEO and it was the easiest SEO tool to use. I'm still using Morningscore because it is regularly updated and becomes more powerful with every release. It's fun to use. Morningscore is such an integral part of my day. I check it before I check my email.”

sven recommends Morningscore's SEO tool

Sven Radavics

Founder, intribe.co