Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser udgør en bindende aftale for anvendelsen af vores produkter og tjenester (“Tjeneste”). Denne Tjeneste stilles til rådighed af Morningscore Aps (“Morningscore”, “Vi”), som er beliggende på adressen Lumbyvej 19b, 5000 Odense C, Denmark. Når du bruger vores Tjeneste, accepterer du automatisk disse handelsbetingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser dem omhyggeligt.

 

Adgang og brug af Tjeneste

Adgang og brug af vores Tjeneste giver dig ikke ejerskab over nogen immaterielle rettigheder i vores Tjeneste eller det indhold, du tilgår.

Vores Tjeneste viser noget indhold, som ikke er Morningscores. Ansvaret for dette indhold påhviler udelukkende den instans, der stiller det til rådighed. Vi forbeholder os ret til at gennemse indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller i strid med vores politikker, samt til at fjerne eller nægte at vise indhold, som vi med god grund mener er i strid med vores politikker eller loven.

 

Beskrivelse af Tjeneste

Morningscore giver dig adgang til en righoldig samling af ressourcer, som inkluderer men ikke begrænser sig til søgemaskineoptimeringsværktøjer, linkanalyseværktøjer, SEO-missioner og meget mere. Du forstår også, at denne Tjeneste kan inkludere visse former for kommunikation fra Morningscore, såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser vedrørende levering af Tjenesten. Med mindre andet fremgår explicit, vil nye funktioner eller værktøjer, som vi lancerer i tilknytning til Tjenesten, falde ind under denne aftale. Tjenesten er et onlineprodukt, som forudsætter adgang via internettet eller en anden netværksforbindelse. Du er ansvarlig for at tilvejebringe den nødvendige internet- eller netværksforbindelse for at tilgå Morningscores Tjeneste, og du er ansvarlig for deraf afledte udgifter til tredjepart (såsom internet- og dataudbyder) for forbindelsen til Tjenesten. Derudover er du ansvarlig for anskaffelse og vedligeholdelse af alt det udstyr, der er nødvendigt for at tilgå Tjenesten. Din oplevelse af Tjenestens kvalitet kan være afhængig af din forbindelse og dit udstyr. Morningscore er ikke ansvarlig for søgsmål eller tab, der sker på foranledning af din forbindelse og dit udstyr.

 

Tilskrivningsmeddelelse

Du anerkender, at alle proprietære Morningscore-metrics, som tilgås gennem Tjenesten, er Morningscores intellektuelle ejendom, og du samtykker til, at sådanne metrics, inklusiv men ikke begrænset til Morningscore, Linkscore, helbredsscore og Pagescore, attribueres i en enhver publikation eller distribuering af de omtale proprietære metrics.

 

Kontoadgang

Du skal oplyse din gyldige mail-adresse, og andre oplysninger der anmodes om, for at gennemføre registreringsprocessen ifm. oprettelsen af dit abonnement. Dit login må kun anvendes af én person. Et enkelt login, som deles mellem flere brugere, er ikke tilladt. Vi forbeholder retten til at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten, hvis vi ser mistænkelig aktivitet på din konto, som med rimelighed indikerer, at du forsætligt og/eller bevidst har delt dine oplysninger med en anden bruger. Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden omkring din konto og dit password. Morningscore kan ikke og vil ikke drages til ansvar for tab eller skader forårsaget af, at du forsømmer opretholdelsen af det ansvar.

 

Dine forpligtelser ifm. registrering

Som registreret bruger af Morningscores Tjeneste medgiver du, at du har juridisk myndighed til at indgå en bindende aftale. Du samtykker også til: (a) at oplyse sand, præcis, gyldig og fyldestgørende information om dig selv på foranledning af Tjenestens registreringsformular (“Registreringsdata”) og (b) vedligeholde og uden ophold opdatere disse Registreringsdata for derved at sikre, at informationerne er sande, præcise, gyldige og fyldestgørende. Såfremt du oplyser information, der er usand, upræcis, ugyldig eller mangelfuld, eller Morningscore med god grund mistænker, at sådanne informationer er usande, upræcise, ugyldige eller mangelfulde, forbeholder Morningscore sig ret til at suspendere eller lukke din konto, og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af Tjenesten (eller enhver del heraf).

 

Intet gensalg eller videredistribution af Tjeneste

Du har tilladelse til at bruge Tjenesten internt i virksomheden med det formål at opnå indblik og analyse for at optimere dit/dine website/-s og relaterede kampagner.

Med mindre Morningscore explicit har tilladt det, samtykker du til ikke at genskabe, duplikere, kopiere, sælge, videresælge, tillade adgang, ændre, lave redigerede versioner, eller udnytte nogen del af Tjenesten, anvendelse af Tjenesten, eller adgang til Tjenesten eller den computerkode, som ligger til grund for Tjenesten, til kommercielle formål. Du er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten, der foretages ved hjælp af din konto. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring dine online kontooplysninger.

 

Service- og marketingnotifikationer

Når du opretter en Morningscore-konto (gratis eller betalt), giver du os din tilladelse til at sende e-mail til den mailadresse, du har oplyst ved registreringen.

Disse e-mails kan inkludere: opdateringer af Morningscores værktøjer, tips og guides til at bruge Morningscore-værktøjerne, og systembeskeder.

Du har også mulighed for at abonnere på kampagnetilbud. Vær opmærksom på, at du aktivt kan fravælge disse ikke-obligatoriske mails når som helst ved at benytte ‘Afmeld’-linket, som findes nederst i enhver mail, vi sender dig.

Vi må sende dig beskeder eller e-mails via vores eget mailsystem eller via tredjepartstjenester.

 

Uautoriserede brugere

Kontoregistrering skal gennemføres af et menneske. Konti registreret ved hjælp af “bots” eller andre automatiserede metoder er ikke tilladt.

 

Uautoriseret adgang

Du må ikke ændre, tilpasse eller hacke Tjenesten eller ændre et andet website for at skabe en urigtig antydning af tilknytning til Tjenesten eller Morningscore. Du må ikke foretage reverse engineering af objektkode eller genbruge kildekode, som stilles til rådighed i tilknytning til Tjenesten. Dette inkluderer ethvert og al JavaScript. Morningscore har copyright på koden. Du skal ikke overføre nogen orme eller virusser eller nogen former for ødelæggende eller skadelig kode. Du samtykker til ikke at modificere nogen kode stillet til rådighed i tilknytning til Tjenesten i nogen henseende eller form, samt ikke at bruge modificerede udgaver af koden. Dette inkluderer (men begrænser sig ikke til) situationer, hvor formålet er at skaffe uautoriseret adgang til Tjenesten. Du samtykker til ikke at tilgå Tjenesten på anden vis end gennem den brugerflade, som er stillet til rådighed af Morningscore for at give adgang til Tjenesten. Alle unaturlige midler eller ulovlige forsøg på at tilgå vores Tjeneste, website, server eller database inklusiv ved hjælp af automatiske værktøjer såsom scrapers eller bots er forbudt. Vi forbeholder os retten til at lukke, suspendere og/eller blokere for din adgang, hvis vi vurderer, at din anvendelse eller adgang til Tjenesten er i strid med vores betingelser. Underlagt de øvrige omtalte restriktioner må du kun bruge automatiserede værktøjer til at tilgå Tjenesten via de API’er (Application Program Interfaces), vi stiller til rådighed.

Du må ikke forsøge at omgås nogen funktionalitet eller tilgå funktioner på websitet direkte ved hjælp af tilpassede http-anmodninger (eller andre anmodninger), eller forsøge at manipulere Tjenesten, eller tilgå den på anden vis end en fornuftig person ville opfatte som normal, tilladt brug.

Du bør ikke forsøge at drage fordel af nogen funktion, som en fornuftig person ville opfatte som en åbenlys udeladelse eller fejl på Tjenesten og websitet.

 

Blokering af IP-adresser

For at beskytte Tjenestens integritet forbeholder Morningscore sig retten når som helst og efter eget skøn at blokere registrerede brugere og abonnenter fra visse IP-adresser fra at tilgå Tjenesten.

 

Registrering og abonnement

Du kan registrere dig som bruger af Tjenesten uden omkostninger. Som registreret bruger vil du have mulighed for at tage del i nogle, men ikke alle, funktioner og værktøjer som er tilgængelige inden for Tjenesten.

For at tilgå yderligere funktioner, herunder muligheden for at bruge mange af vores værktøjer, skal du abonnere på Tjenesten.

Alt afhængigt af hvilken abonnementsløsning du vælger, vil du være berettiget til et varierende antal funktioner og/eller forskellige begrænsninger.

 

Bindingsperiode og opsigelsesvarsel

Abonnement er bindende i den valgte periode (én måned eller ét år), og fornyes automatisk med tilsvarende bindingsperiode, med mindre der er indgået en individuel aftale. Ved individuelle aftaler fornyes abonnementet med en bindingsperiode på et år.

Opsigelse kan ske inden fakturering af en ny abonnementsperiode. Du kan opsige dit abonnement selv via indstillingerne i softwaren eller ved at kontakte kundeservice via chatten eller [email protected].

 

Træk på dit kort

Hvis du får et nyt kort, bedes du opdaterer dine kortoplysninger. Det kan du gøre i indstillingerne under abonnement. Alternativt kan du kontakte kundeservice via vores chat eller [email protected].

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse hos din kortudbyder (typisk din bank), hvis du opdager, at der er blevet hævet beløb, du ikke har givet tilladelse til. Du skal gøre indsigelse hurtigst muligt og senest 8 uger efter betalingen, med mindre der er aftalt andet.

 

Tilbagebetalingspolitik

Med mindre der er lovmæssigt påbud derom, er Morningscore ikke forpligtet til at lave en tilbagebetaling til dig på noget tidspunkt. Ethvert indbetalt beløb (eller et tilsvarende beløb i din lokale valuta) for et abonnement er uden undtagelser ikke-refunderbart. For dit månedsabonnement kan du anmode om en tilbagebetaling efter betalingen har fundet sted ved ikke-brug, men bemærk venligst, at vi forbeholder os retten til at afslå din anmodning om tilbagebetaling, såfremt vi ser nævneværdig aktivitet på din konto.

 

Opsigelsespolitik

Morningscore forbeholder sig retten til at opsige Tjenesten på dine vegne under følgende omstændigheder:

  • Du forbryder dig mod nogen af disse betingelser;
  • Vi registrerer usædvanlige brugsmønstre i relation til Tjenesten;
  • Du forsøger at ødelægge eller skade vores omdømme, arbejde eller Tjeneste;
  • Som respons på anmodninger fra retslige myndigheder eller andre offentlige instanser

 

Ændringer af Tjenesten

Vi ændrer og forbedrer konstant vores Tjeneste. Vi tilføjer eller fjerner muligvis funktionaliteter eller funktioner, og vi suspenderer eller bringer muligvis Tjenesten fuldstændigt til ophør. Du kan stoppe med at bruge vores Tjeneste når som helst, omend vi vil ærgre os over afskeden med dig. Morningscore kan også stoppe med at stille Tjenesten til rådighed for dig, eller tilføje og skabe nye begrænsninger i vores Tjeneste når som helst.

Du samtykker til, at Morningscore ikke holdes ansvarlig, for dig eller for nogen tredjepart, for nogen modificering, suspendering eller ophør af Tjenesten.

 

Dataindsamling og brug

Du forstår og samtykker til, at Morningscore må anonymisere og aggregere data, du deler med Tjenesten, herunder data associeret med dine konti i Google Analytics og Google Search Console, og bruge det uden at identificere dig med det formål at forbedre Tjenesten.

 

Eksterne links

Tjenesten kan stille links til rådighed til andre sider eller ressourcer på World Wide Web. I og med at Morningscore ikke har kontrol over sådanne sider og ressourcer, anerkender og samtykker du til, at Morningscore ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne sider eller ressourcer, ikke nødvendigvis står inde for omtalte sider/ressourcer, og ikke er ansvarlig for noget indhold, reklame, eller andre materialer, der er tilgængelige på eller fra sådanne sider eller ressourcer. Desuden anerkender og samtykker du til, at Morningscore ikke holdes ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for nogen former for skade eller tab, som er forårsaget eller angiveligt er forårsaget af eller på nogen måde relateret til anvendelse af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, som er tilgængelige på eller gennem sådan en side eller ressource.

 

Ansvarsfraskrivelse for Tjenesten

Tjenesten og al information stilles til rådighed “som beset” og i det omfang, det er tilgængeligt uden nogen garanti.

I det omfang, det er tilladt ved lov, er Morningscore ikke ansvarlig for tabt udbytte, indtægt, eller data, økonomiske tab eller indirekte skader, ekstraordinære skader, følgeskader eller pønalt begrundede skader.

I det omfang, der er tilladt ved lov, er Morningscores ansvar i henhold til disse betingelser, herunder for enhver form for underforståede garantier, begrænset til det beløb, du betalte os for at bruge Tjenesten i 12 måneder forud for søgsmålet (eller, hvis vi vælger det, til at give dig adgang til Tjenesten påny).

I det omfang, det er tilladt ved lov, vil Morningscore ikke være ansvarlig for nogen former for tab eller skader, der ikke med rimelighed ville kunne forudses.

 

Om disse handelsbetingelser

Vi kan ændre disse betingelser eller øvrige betingelser, der vedrører Tjenesten, eksempelvis, afspejler lovmæssige ændringer eller ændringer i Tjenesten. Du bør se på online-versionen af vores betingelser jævnligt. Vi slår notifikationer om ændringer af disse betingelser op på denne side. Ændringer vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft og vil ikke træde i kraft før syv dage efter de er slået op. Ændringer, som adresserer nye funktioner for Tjenesten, eller ændringer, som er lavet af lovmæssige årsager, træder imidlertid straks i kraft. Såfremt du ikke samtykker til de ændrede betingelser for Tjenesten, skal du uden ophold bringe brugen af Tjenesten til ophør.

Disse betingelser kontrollerer forholdet imellem Morningscore og dig. De bevirker ingen begunstigede rettigheder på vegne af tredjepart.

Såfremt du ikke samtykker til disse betingelser, og vi ikke straks skrider til handling, er det ikke ensbetydende med, at vi opgiver nogen af de rettigheder, vi måtte have, såsom at skride til handling i fremtiden.

Såfremt nogen af disse betingelser fortolkes som ugyldige, ikke kan håndhæves eller bortfalder, vil de øvrige betingelser fortsat være gyldige, kunne håndhæves og i øvrigt være upåvirkede.

Overskrifterne til de enkelte sektioner i denne tekst har udelukkende til formål at skabe overblik og har ingen juridisk eller aftalemæssig effekt.

5 out of 5 stars

“Morningscore provides a simple overview of competitors, and most importantly, makes working with SEO fun! The "Mission" tool is a favorite, but the "Health" section is also a useful feature that easily explains what adjustments and corrections need to be made on my website.”

Bjorn Marius Narjord, an Independent SEO Consultant from Intent SEO

Bjørn Marius Narjord

Owner and SEO-specialist, Intent SEO
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore i cirka et halv år og er super tilfreds med deres program. Vi har virkelig rykket os i forhold til SEO. Programmet sætter lys på en masse fejl man ellers ikke ville opdage i det daglige arbejde med ens webshop. Kan kun anbefale Morningscore. SEO Bliver som en leg. Det er faktisk det første program jeg åbner hver morgen på arbejde.”

Ronni Høgh - hvidevareshoppen

Ronni Høgh

Webmaster, Hvidevareshoppen
5 out of 5 stars

“Vi har brugt morningscore siden december 2020, og det er uden sammenligning det bedste værktøj, vi har fundet på markedet, til at afdække og udvikle vores kunders SEO potentiale. Desuden er det nemt for os at formidle og visualisere de opnåede resultater videre til vores kunder igennem morningscore.”

Web agency using our SEO tool Morningscore

Jane Vennersdorf

Direktør, Offbeat media
5 out of 5 stars

“Morningscore giver mig det vitale overblik over min placeringer på søgemaskinerne. Jeg kan se up-to-date information omkring, hvordan vi performer i forhold til vores konkurrenter og om vi følger med eller falder bagud. Jeg synes også, at værktøjet er rigtig nemt at bruge. Det virker bare.”

patrick qureshi salary.dk

Patrick Qureshi

CMO, Salary.dk
5 out of 5 stars

“Med Morningscore føles SEO som en leg. Store ambitioner om gode rangeringer på vigtige søgeord brækkes ned mindre Morningscore-missioner, som gør processen sjov. Der er aldrig langt til den næste lille sejr. Netop dét har hjulpet på motivationen til at gøre en længerevarende indsats med SEO. Stor anbefaling herfra.”

Casper Jensen - Poster Society

Casper Jensen

Grafiker, Poster Society
5 out of 5 stars

“Et virkelig brugervenligt og effektivt SEO værktøj. I Morningscore er der ingen forstyrrende elementer. I praksis betyder det, at jeg kan anvende værktøjet til udelukkende at fokusere på de ting, der skaber værdi for vores forretning.”

heidi kirstein seo tool review

Heidi Kerstein

Marketing Coordinator, Fitness Engros A/S
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore siden sommer, fordi et hurtigt kig i toolet gav mig et præcist overblik over, hvad der var galt på min hjemmeside. Jeg får foreslag til, hvad jeg kan gå ind og optimere. Derfor anbefaler jeg også Morningscore til mine kunder.”

Lise Halskov

Lise Halskov

Business Coach & Mentor, Onlinehaj
5 out of 5 stars

“Jeg har brugt Morningscore stort set siden jeg grundlagde min virksomhed. Jeg har prøvet mange forskellige værktøjer, men mit hjerte faldt for Morningscore og dets store brugervenlighed. I dag arbejder jeg med mange små virksomheder, og det er af største vigtighed, at de har et værktøj, som tillader mig at hjælpe dem bedst muligt.”

christina lund schmeltz

Christina Schmeltz

Ejer, LS Marketing
5 out of 5 stars

“Jeg bruger Morningscore af den simple årsag, at SEO ikke er min personlige spidskompetence. Jeg gider ikke brugere mere tid på SEO end højst nødvendigt og har derfor et team, som tager sig af vores optimering. Resultaterne af arbejdet ønsker jeg dog at kunne følge. Med Morningscore får jeg et værktøj, hvor jeg kan logge ind og se, hvordan vores performance udvikler sig fra dag til dag.”

esben oesterby

Esben Østerby

Founder, Iværksætterhistorier
5 out of 5 stars

“Jeg ledte efter et værktøj, der kunne lade vores kunder se præcist, hvad vi arbejdede på og hvilken værdi det skabte for dem. Morningscore indfriede de krav. Jeg anbefaler platformen til alle med et behov for at kontrollere og forbedre deres SEO.”

Trolle Hansen

Trolle Hansen

Ejer, Trolle Reklame
5 out of 5 stars

“Morningscore er kort og godt det mest brugervenlige SEO værktøj jeg har set. Og jeg har testet mange forskellige værktøjer.”

rasmus s sssupers easiest SEO tool

Rasmus S

Designer, Sssupers
5 out of 5 stars

“Three years ago I chose Morningscore because I was new to SEO and it was the easiest SEO tool to use. I'm still using Morningscore because it is regularly updated and becomes more powerful with every release. It's fun to use. Morningscore is such an integral part of my day. I check it before I check my email.”

sven recommends Morningscore's SEO tool

Sven Radavics

Founder, intribe.co